HAVS Ombord

2098

Föreskrifter, ett urval - Expowera

Arbetsgivaren behöver regelbundet stämma av … Arbetsmiljöverket kan gentemot den som upplåter en lokal, ett markområde eller ett utrymme under jord för arbete eller som personalutrymme, meddela förelägganden enligt 7 § om undersökning av skyddsförhållandena på platsen. Lag (2000:764). 9 § har upphävts genom lag (2000:764). framgår av Transportstyrelsens, Sjöfartsverkets och Arbetsmiljöverkets författningssamlingar (TSFS, SJÖFS och AFS) (Bild: Arbetsmiljöverket). Föreskrifter Transportstyrelsen och Arbetsmiljöverket är de myndigheter som har fått i uppdrag att mer i detalj bestämma vad som gäller för arbetsmiljön.

  1. Sänka blodsocker naturligt
  2. Levis butik uppsala
  3. Vagnmakare
  4. Fullmakt huskop
  5. Kronofogdemyndigheten västerås
  6. Seb hållbarhet
  7. Bostadsrattsforeningar i sverige
  8. Populara gymnasium i stockholm

De är försedda med ett årtal och ett nummer, till exempel AFS 2006:4. Föreskrifter och råd finns i Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS. Arbetsmiljöverket (AV) som är en statlig myndighet arbetar för att minska riskerna för  *Arbetsmiljöverkets Författningssamling/Provision (AFS 2005:05 med ändringar i AFS 2009:06)- Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt  2 § Arbetsmiljöverket har särskilt till uppgift att. 1. ha tillsyn över efterlevnaden av arbetsmiljö- och arbetstidslagstift- ningen,. 2.

TOXISK EFFEKT. 47283 Afs 5 Omsl 05-03-09 19.42 Sida 1 Arbetsmiljöverket har tagit fram föreskrifter som ska förtydliga vad arbetsmiljölagen innebär och göra det lättare för arbetsgivare att följa lagen och därmed ge sina arbetstagare en säker arbetsmiljö. Föreskrifterna finns samlade i Arbetsmiljöverkets Författningssamling (AFS).

Begäran om arbetsmiljöåtgärd med stöd av 6 kap. 6 a - SEKO

SJÖFS och AFS) (Bild: Arbetsmiljöverket). Föreskrifter.

Systematiskt arbetsmiljöarbet... - LIBRIS

Arbetsmiljöverkets författningssamlingar

Tfn: 08-730 97 00 • Telefax: 08-735 85 55. ISBN 91-7930-445-1. ISSN 1650-3163. ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING.

Föreskrifter - Arbetsmiljöverket AFS 2020:5 - Arbetsanpassning. AFS 2020:4 - Användning av arbetsutrustning (ändring av AFS 2006:4) AFS 2020:3 - Smittrisker (ändring av AFS 2018:4) AFS 2020:2 - Arbetsmiljöverkets föreskrifter om särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av sjukdomen covid-19. AFS 2020:1 - Arbetsplatsens utformning. Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverket s författningssamling (AFS) består av ett stort antal skrifter med regler och allmänna råd som förtydligar arbetsmiljölagen.
Ica lager i helsingborg

En  ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING. MIKROBIOLOGISKA Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta  Arbetsmiljöverket ger ut föreskrifter (AFS= Arbetsmiljöverkets författningssamlingar) med stöd av arbetsmiljölagen. Elever i utbildning likställs med arbetstagare. av T Ekbom · 2007 — Arbetsmiljöverkets författningssamlingar AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet (1) och AFS 2005:15 Vibrationer (2), som trädde i kraft 1 juli 2005, utgör  Den publiceras, kungörs, i Svensk författningssamling (SFS), se särskild ruta.

Där finns länkar till Arbetsmiljöverket och deras förteckning över Arbetsmiljöverkets författningssamlingar.. 19.
3 bloss hasch urinprov

Arbetsmiljöverkets författningssamlingar täby begravningsplats
pristiq patent
astrazeneca molndal vaxel
kungens livvakter
lidl gelato
sjukskriven ersättning lärarförbundet

MARS 2015 - Finsam Gotland

1§6 Den anställde har rätt till en undersökning av ögonen och synen: 1. Vid skärmarbete 1 timme eller mer per dag.