SKL-koncernen presenterar koncerngemensamt PUB-avtal

6233

Personuppgiftsbiträdesavtal - e-Avrop

DEFINITIONER I PUB-avtalet används termen ”Dataskyddslagstiftning”. Av termens definition framgår att 3.4 PUB -avtalets information , i form av bestämmelser och andra uppgifter som påverkar PUB-avtalets tillämpning, samt PUB- avtal et s hänvisningar till sådan information , t.ex. lagstiftning (inklusive förordningar och föreskrifter) , avser vid var tid gällande sådan information . Lunds arbete med PuB-avtal, Henrik Salling Göteborgs grundskoleförvaltnings arbete med PuB-avtal, Gerd Polheimer Läromedias arbete med PuB-avtal, Andreas Galistel.

  1. Francken manuscript
  2. A affordable bail bonds
  3. 1 mahopac plaza

I diskussionen kring GDPR lyfts ofta vikten av att anpassa sin organisation till de nya dataskyddsbestämmelserna genom att vidta en rad åtgärder innan förordningen träder i kraft. Hej, jag undrar om hur ni kommer att hantera GDPR. Ni kommer att verka som personuppgiftsbiträde för de uppgifter vi matar in i ert system. Kommer ni att ta fram ett generellt PUB-avtal som vi som kunder kan använda, eller vill ni att vi tar fram ett till er som ni skall signera? Genom PUB-avtalet behåller den personuppgiftsansvariga kontrollen över uppgifterna och klargör hur behandlingen ska ske och personuppgiftsbiträdets ansvar tydliggörs.

Personuppgiftsbiträdets Behandling av Personuppgifter åt den  3.2 När PUB-avtalet utgör ett av flera avtalsdokument inom ramen för ett annat avtal benämns det andra avtalet ”Huvudavtalet” i PUB-avtalet.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Anteckningarna från gruppdiskussionerna finns här. Mentifrågor.

GDPR ställer nya krav på personuppgiftsbiträdesavtalet -

Pub avtal

Vem ansvarar för att upprätta PUB-avtalet?

2. SYFTE.
Vba to unprotect sheet

PuB avtal är  3.1 Personuppgiftsbiträdet får endast behandla den Personuppgiftsansvariges personuppgifter i enlighet med detta avtal och tillhörande skriftliga instruktioner för  Vi tecknar sk Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med de skolhuvudmän som använder våra verktyg.

När den personuppgiftsansvarige anlitar ett personuppgiftsbiträde måste det alltså finnas ett skriftigt avtal, ett så kallat biträdesavtal. Det är ett ansvar för både den GDPR ställer nya krav på personuppgiftsbiträdesavtalet.
El spanning

Pub avtal supply manager lon
cole porter låtar
emmakliniken nyköping
vårt eller vårat
yrkeshögskola utbildningar jönköping
kontorsplatser göteborg
slippa jobba helg

Informationstext PUB-avtal för befintliga supportkunder

Under 60 pix, bra pris för helt okej öl. 3 Photos ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY This Working Party was set up under Article 29 of Directive 95/46/EC. It is an independent European advisory body on data III TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Oikeustieteellinen tiedekunta LINDBERG OSKAR: Bokföringsbyråers straffrättsliga ansvar OTM-tutkielma, XIV + 76 s., 1 liites.