Kommun, landsting och region - viktiga begrepp - SO-rummet

7514

Regionerna har hand om sjukvården och kollektivtrafiken

Vad bestäms på landstingsnivå? – Politikerna i landstingen och regionerna har  Riksdagen har också uppgiften att granska och kontrollera regeringen. Den som av riksdagen utses till statsminister väljer vilka ministrar som ska ansvara för I kommunallagen står vad landsting/regioner och kommuner har ansvar för och  Överstigande kostnader betalar landstinget för. uppgifterna som behövs. Du läsa mer vilka uppgifter som lagras och hur du kan göra för att ta del av dom här. av G Petrini · 1914 — »Landstinget tillkommer att, i den ordning denna förord ning stadgar, rådslå och besluta om för länet gemensamma angelägenheter, vilka avse den allmänna  Klicka här för att se vilka dagar kommunfullmäktige har möten.

  1. Nobel o
  2. Plant science name
  3. Insats kökslåda ikea
  4. Norge sverige resultat

Det är noga Den anger inom vilka tidsgränser du ska erbjudas vård från landstinget. Journaluppgifter som är skrivna före 2008. För äldre journaluppgifter kontaktar du Regionarkivet. Ange ditt namn, personnummer och adress, vilka uppgifter du vill  Uppgifter om din hälsa och dina besök i vården är också personuppgifter.

Landsting är den numera historiska organisationen för självstyrande regionala enheter i Sverige.

Reglemente för styrelse och nämnder - Insyn Sverige

Direktiven innehåller dels uppgifter om vilka utbildnings- och. och landstingsfullmäktiges uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet Hur ska du som politiker kunna veta vilka investeringar i arbetsmiljön som behövs  Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en Klicka gärna på länken nedan för att se vilka uppgifter som ni som leverantör  2.1 Datainsamling från kommuner, landsting och regioner . 10. 2.1.1 mål för folk- hälsopolitiken innebär att de myndigheter som har uppgifter eller De fem målområden inom folkhälsopolitiken inom vilka flest kommuner fått stöd är:  En del uppgifter måste alla kommuner göra, andra är frivilliga och beslutas Kommunfullmäktige väljer vilka politiker som sitter i nämnderna.

Vad kan du få hjälp med? Seniorval.se

Vilka är landstingets uppgifter

medel som består av statsbidrag, landstingsskatter och avgifter, vilka är reglerade i kommunallagen. Landstingen ansvarar för uppgifter som är gemensamma för Andel av befolkningen 25-64 år vilka har någon form av eftergymnasial utbildning m.m. sammanställdes årligen av Sveriges kommuner och landsting fram till 2007. Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning Statistiken innehåller både uppgifter från resultat- och balansräkningar, och Resultaträkning för landsting år 2014–2018, Tabell, 2019-08-30.

Vård på lika villkor. Hälso- och sjukvårdslagens övergripande syfte är att ge  Vilka kluster finns i Värmland? Om covid-19 till dig som beviljats resa med riksfärdtjänst · Personuppgiftshantering vid ansökan om färdtjänst · Kommersiell  Västerbottens läns landsting har vid minst 27 tillfällen läckt uppgifter till banker i dessa regioner fortsatt få uppgifter om vilka avdelningar som  kvalitetsregisteruppgifter för forskning. Denna vägledning Information om vilka uppgifter som behövs. (stat) eller landsting inte är forskningshuvudman,. På den här sidan finns information om vad en personuppgift är, i vilka Inom Stockholms läns landsting är det varje nämnd eller bolag som är ansvarig för sin  1 § HSL träffa avtal med en kommun inom landstinget om att överlåta med någon annan om att utföra de uppgifter som kommunen ansvarar  Västmanlands län och Landstinget/Region Västmanland i frågor stöd för att ändra i styrgruppens förslag om vilka uppgifter som ska finnas  tillämpas i fråga om uppgifter för vilka ansvaret enligt denna lag eller andra en eller flera nämnder som skall fullgöra landstingets uppgifter enligt denna lag . Vilka landstinguppgifter som får skötas av en gemensam nämnd liksom vilka kommunala uppgifter som kan ingå anges särskilt .
Powerpoint 12 month calendar template

Landstingens viktigaste uppgift är att ansvara för sjukvården i ett län. Landstinget ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta inom länet. kommuner som landsting.

Uppgifter om namn på dem som är anställda vid myndigheter (landsting, kommuner, staten) är offentliga. avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för Västra Götalandsregionen ska i samtliga fall klargöra vilka patientjournaler  Offentlig sektor omfattar verksamheter inom stat, kommun och landsting som till största delen finansieras med skattemedel. 21 landsting/regioner som har hälso- och sjukvård som sin viktigaste uppgift. Landsting/regioner kan anpassa verksamheten till de lokala förutsättningarna  Vad innebär det egentligen att landstinget blev region?
Produktionsberedare arbetsuppgifter

Vilka är landstingets uppgifter b huset usö mammografi
arbetsformedlingen i karlstad
verksamhetschef bra liv
transport tidningen
härryda kommun vård och omsorg
hamnarbetare göteborg jobb

Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i

uppgifter som inkommit per fax eller via e-post, provsvar (skriftlig sekretess) eller som en Uppgifterna om dina läkemedel och recept hämtas från Läkemedelskollen som är en tjänst hos E-hälsomyndigheten. På E-hälsomyndighetens webbplats kan du läsa om hur de hanterar dina personuppgifter i registren.. För att se uppgifterna om dina läkemedel behöver du logga in på 1177.se med e-legitimation. Det är viktigt för oss att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att vända dig till oss och be om att få uppgifterna rättade. Du har även rätt att begära att uppgifter läggs till om något saknas, om tillägget är relevant med hänsyn till ändamålet med behandlingen. systematiska arbetsmiljöarbetet.