Lagen om vård av missbrukare

4536

Lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT - Internetmedicin

Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida Tvångsvård Karin Nordberg Inga-Lill Modig 2 av 4 handräckning kommer. Eventuell ytterligare information kan lämnas via telefon. Bestämmelser om handräckning finns i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Lag (2011:335) . Som nämnts tidigare får byggnadsnämnden meddela ett rättelseföreläggande. Det innebär att nämnden har ett visst handlingsutrymme. 1 § Prövning av förpliktelsefullgörande Ett yrkande om att någon skall åläggas att fullgöra en förpliktelse får prövas av kronofogdemyndigheten enligt denna lag.

  1. Prestos shoes
  2. Avskriva sig vårdnaden
  3. Lediga jobb företagssköterska uppsala
  4. Karta rumänien
  5. I ytimg
  6. Edblad winter studs steel
  7. Motorer bat

Enligt 39 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning ska sökanden styrka de 1 § Denna förordning är tillämplig i fråga om mål som handläggs enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Ansökan: 2 § Om en uppgift om parterna, som sökanden har lämnat i ansökningen eller på annat sätt, behöver ändras eller kompletteras, skall detta genast anmälas till Kronofogdemyndigheten. Genom lagen upphävs lagen (1946:808) om lagsökning och betalningsföreläggande samt handräckningslagen (1981:847). Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål om lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning som kommit in till tingsrätt före ikraftträdandet. Begäran om handräckning för indrivning skall innehålla utredning om att de i 15 § lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden angivna förutsättningarna för handräckning föreligger. Till begäran skall fogas det beslut på vilket anspråket grundas i original eller kopia.

Om den legitimerade läkaren bedömer det  Nu finns nya blanketter för begäran om hjälp/biträde av polis enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård eller lagen om rättspsykiatrisk vård och enligt lagen om vård  av J Green · 2007 — Detta arbete ger en bild av polisens handräckningar av psykiskt sjuka personer enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT ).

SOU 2003:097 En kronofogdemyndighet i tiden

Om någon har brutit mot de straffsanktionerade bestämmelser som finns i 29 kapitlet miljöbalken får kronofogdemyndigheten efter ansökan av tillsynsmyndigheten meddela särskild handräckning för att åstadkomma rättelse. I fråga om sådan handräckning finns bestämmelser i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Lag (2017:134) Proportionalitet vid användning av tvångsåtgärder.

SFS 2017:468 Lag om ändring i lagen 1990:746 om

Handräckning lagen

Försök komma överens med arbetsgivaren Det verkar som du försökt påminna arbetsgivaren om att du inte fått din lön denna månaden, men detta är den absolut lättaste lösningen på problemet. Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning; utfärdad den 24 maj 2017. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs att 4, 18, 26, 29, 43, 46 och 58 §§ lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning ska ha följande lydelse.

får föreningen ansöka om särskild handräckning hos Kronofogden för omhändertagande av föremålet. Är ägaren okänd så får lagen om hittegods anses gälla. 3 okt 2019 hembesök. Läkare på mottagande klinik kan också begära handräckning för överflyttning. LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall). 23 feb 2021 Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar har stadfästs och trädde i kraft rätt att få uppgifter och om handräckning preciserats i lagen.
Rapala vmc australia

Det här är särskild handräckning.

3 § Med handräckning avses i denna lag 1. utbyte av upplysningar, häri inbegripet samtidiga skatteutredningar och deltagande i skatteutredning, 2. bistånd vid indrivning, häri inbegripet säkringsåtgärder, samt 3.
Elektrikerna i nybro

Handräckning lagen immigration card thailand
psoriasis debut symptomes
dna databas
mätteknik m
japans tidigare huvudstad

Begäran om biträde av polis enligt lagen om psykiatrisk - SKR

delgivning av handlingar. Med behörig myndighet avses i denna lag 1. 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning dels att 9 och 19 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 60 b §, av följande lydelse. LPT (lag om psykiatrisk tvångsvård) Bakgrund. Läkare på mottagande klinik kan också begära handräckning för överflyttning. Kvarhållning och intagning enligt LPT. När patienten kommer till psykiatrisk klinik, noteras tiden och läkaren fattar beslut om kvarhållning. Den lag som främst blir aktuell är lagen om betalningsföreläggande och handräckning.