RP 6/1996 nl. Regeringens proposition till Riksdagen med

3693

Kända tattare - Sidan 3 - Flashback Forum

Statens Bankinvesteringsfond, som förvaltar den statligt ägda aktieposten i DnB är emellertid positiv till affären. Statens Bankinvesteringsfond, opprettet ved lov av 29. november 1991, hadde som formål å yte ansvarlig kapital til norske forretningsbanker og sparebanker med utgangspunkt i forretningsmessige vurderinger. I 2004 besluttet Stortinget at Statens Bankinvesteringsfond skulle avvikles, og at fondets kapital ved avvikling skulle overføres over til statskassen.

  1. Ikea spontanansokan
  2. Bilförsäkring ungdom
  3. Vardcentralen vinslov
  4. Närmaste ikea

Regjeringa har likevel signalisert vilje til å finne ei løysing for dei om lag 500 pensjonistane under føresetnad av samtykke frå Stortinget. Regjeringa legg opp til at staten v/Nærings- og handelsdepartementet dekker opp underdekkinga på … Christiania Bank og Kreditkasse bliver en del af Nordic Baltic Holding koncernen: Statens 2009-02-15 Institute of Stavanger (IRIS), Lyse Energi og Statens Bankinvesteringsfond. MISCELLANEOUS Various directorships . Author of articles for professional journals and books . Lecturer, assistant teacher University of Oslo Saman vuoden marraskuussa perustettiin toinen rahasto, valtion pankki-investointirahasto (Statens Bankinvesteringsfond), jolle osoitettiin 4,5 miljardia kruunua. Investointirahasto kanavoi pankkeihin julkisen tuen lisäksi yksityisiä varoja.

Previously, Skjørestad was a member of the board of Statens Bankinvesteringsfond, chairman of the board of Statens finansfond, as well as chair of the Norwegian Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet) from 2010 - 2018. Skjørestad holds a Cand.

Meritanordbanken kommer tvingas höja Kreditkassen-bud

Rekneskapen for Statens Bankinvesteringsfond for 1998 viser eit årsresultat på 750,0 mill. kroner mot 855,2 mill.

DnB och Storebrand överens om fusion - DN.SE

Statens bankinvesteringsfond

november 1991 nr. 78 om Statens Bankinvesteringsfond, då det ikkje lenger eksisterer Statens Bankinvesteringsfond vart avvikla ved kongelig resolusjon av 29.

kroner. Av inntektene utgjer 561 mill. kroner utbytte frå aksjar i A/S Bergens Skillingsbank, DnB og Kreditkassen. Statens banksikringsfond (The Government Bank Guarantee Fund) is wound up. 2004 As a result of an amendment to the law on July 1, 2004 Bankenes sikringsfond (The Norwegian Banks' Guarantee Fund) is created by merging Sparebankenes and Forretningsbankenes sikringsfond (the guarantee funds of the Savings Banks and Commercial Banks). Statens Bankinvesteringsfond hadde i 1997 eit overskott på 855 mill. kroner mot 1 344 mill.
Inger frimansson debutroman

Den muligheten har ikke grekerne nå. Staten skall inte eftersträva att bli ägare till banker eller andra kreditinstitut. Statens Bankinvesteringsfond, som på affärsmässiga gmnder skulle delta i  Nu ägs hela 43 procent av aktierna på Oslo Börs av staten, Stortinget och Statens Bankinvesteringsfond, som ägde aktierna i Kreditkassen.

november 1991 nr. 78 om Statens Bankinvesteringsfond, då det ikkje lenger eksisterer Statens Bankinvesteringsfond vart avvikla ved kongelig resolusjon av 29. april 2005.
Relingslist båt biltema

Statens bankinvesteringsfond bilskrot bollnäs
change bhim upi id
när vinterdäck
dubbla foraldradagar
vad betyder rekvisition
största lander i världen

Hur riskerna bedöms. Riskbedömning och dess behov

Investeringsfondet ledes av et styre med tre medlemmer. Kongen oppnevner medlemmene og utpeker styrets leder og nestleder for en periode av tre år. Statens Bankinvesteringsfond («Bankinvesteringsfondet (SBIF)») blei oppretta ved eiga lov av 29. november 1991 med ein grunnkapital på 4 500 millionar kroner. Statens Bankinvesteringsfond er eit eige rettssubjekt. Fondet har eit eige styre og ein administrerande direktør. Før styret gjer vedtak om bruk av midlar eller avhending av aktiva, skal saka skriftleg leggjast fram for Finansdepartementet.